Červenec 5, 2016

Nižší vahova kategorie

Po dvou dnech bez jídla člověku vyhladne a take trošku ztratí na váze. Já se přesunul do nižší váhové kategorie. Ještě že mám kamarády, kteří mi […]